สวนอุเอโนะ (UenoPark)

เป็นสวนสาธารณะแห่งใหญ่ ตั้งอยู่ในกรุงโตเกียว บริเวณรอบๆ จะเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์มากมาย และในสวนอุเอโนะ ยังมีทั้งศาลเจ้า วัด อนุสาวรีย์ ให้ได้เดินชมอีกด้วย สวนแห่งนี้ยังเป็นที่พบปะกัน ในเทศกาลฮานามิ เพื่อชมดอกซากุระ ที่มีทั่วไป โดยปกติจะบานประมาณ ปลายเดือนมีนาคม ถึงต้นเดือนเมษายน ของทุกปี รายล้อมไปด้วยผู้คนมากมาย ที่ต่างมาจับจองพื้นที่เพื่อร่วมฉลอง

Ueno-park

อนุสาวรีย์ท่านไซโก ทากาโมริ เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของที่นี้ และท่านก็ได้ชื่อว่าเป็น ซามูไรคนสุดท้ายของญี่ปุ่น เดินต่อไปสักหน่อย ก็จะเห็นศาลเจ้าโทโชกุ อยู่ไม่ไกล มีผู้คนไปสักการะมากมายเช่นกัน บริเวณกลางสวนอุเอโนะ ก็จะมีสระบัวขนาดใหญ่ รอบๆสระจะมีต้นหลิวพัดพลิวตามแรงล่ม อย่างสวยงาม

การเดินทางมาสถานที่นี่ ก็ให้ลงที่สถานี Ueno ได้เลย หลายๆคนมักจะหาที่พักใกล้ๆย่านนี้เพราะเดินทางสะดวก ในการที่จะไปเที่ยวที่ต่างๆในโตเกียว ส่วนใหญ่แล้วถ้าจะมาเที่ยวที่นี้โดยไม่เข้าพิพิธภัณฑ์ ก็ใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง หรือมากกว่านั้นก็ได้