เกียวโต

เกียวโต Kyoto

เมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่น มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน และยังอนุรักษ์มรดกเอาไว้ ทำให้เห็นสิ่งปลูกสร้าง ทั้งวัด ศาลเจ้า ที่มีอายุนับร้อยปี