วัดคิโยมิสึเดระ (Kiyomizudera)

วัดคิโยมิสึเดระ (Kiyomizudera Temple)

ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง ในเมืองเกียวโต ต้องเดินขึ้นเนินไปประมาณ 10-15 นาที โดย 2 ข้างทาง จะมีร้านค้าของที่ระลึก และขนมทานเล่นให้เลือกซื้อรับประทานมากมาย ที่วัดแห่งนี้ จะมีวิวทิวทัศน์ที่งดงาม เนื่องจากตั้งอยู่บนที่สูง และมีจุดชมวิวที่สวยงามมากแล้ว เป็นจุดชมวิวที่บดรรดานักท่องเที่ยวนิยมมาเป็นอย่างมาก วิวทิวทัศน์อย่างเย็นก็สร้างความโรแมนติกได้ดีทีเดียว นากจากนี้ยังมีน้ำ 3 สายที่ขึ้นชื่อ โดยไหลมาจากธรรมชาติ และมีความเชื่อกันว่า น้ำแต่ละสายถ้าได้ดื่มแล้ว สายที่ 1 จะทำให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และการเรียน สายที่ 2 จะสมหวังในความรัก และสายที่ 3 จะทำให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยน้ำทั้งสามสายนี้จะอยู่ทางลงหลังจากเดินผ่านโบสถ์มาแล้ว ใครจะลองไปดื่มดูเพื่อโชคลาภทั้ง 3 อย่างก็ได้นะ จะมีคนต่อคิวกันยาวพอสมควร และทางวัดก็ได้มีกระบวยที่ใช้รองน้ำดื่ม มีด้ามจับยาวๆ เพื่อให้รองน้ำได้สะดวก และก็มีการฆ่าเชื้อ ด้วยระบบ UV อย่างดี

Kiyomizudera

ที่วัดแห่งนี้ใช้เวลาเที่ยวชมความงาม และไหว้พระประมาณ 1 ชั่วโมง ก็เพียงพอ หลังจากนั้นทางลงเขา จะมีให้เลือกหลายเส้นทาง โดยทั้ง 2 ข้างทางล้วนแล้วแต่มีร้านค้ามากมาย ให้ได้เลือกซื้อ หรือจะลิ้มลองขนมประจำท้องถิ่นนี้ก็ได้