ข้อมูลประเทศญี่ปุ่น


japan-mapประเทศญี่ปุ่น มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะขนาดใหญ่ และเกาะเล็กๆ ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปเอเชีย มีพื้นที่เล็กกว่าประเทศไทย โดยมีขนาดประมาณ 70% ของพื้นที่ประเทศไทย หรือเกือบๆสี่แสนตารางกิโลเมตร เท่านั้น แต่มีประชากรประมาณ 130 ล้านคน (ประมาณ 2 เท่า ของประชากรไทย) เป็นที่ตั้งของภูเขาไฟฟูจิ ที่มีความสวยงาม และเป็นสมมาตรทั้ง 2 ด้าน และแบ่งเป็นภูมิภาคใหญ่ๆทั้งหมด 9 เขต ซึ่งเราจะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละเขตในลำดับถัดไป เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาทัวร์ญี่ปุ่น จะได้ตัดสินใจได้ว่าจะไปเที่ยวเส้นทางไหนดี เขตปกครองไล่จากเหนือสุดลงใต้สุด มีดังนี้ ฮอกไกโด, โทโฮกุ, คันโต, จูบุ, คันไซ, จูโจะกุ, ชิโกะกุ, คิวชิว, โอกินาว่า ในด้านการเดินทางภายในประเทศญี่ปุ่นเอง ก็สะดวกสบาย มีรถไฟความเร็วสูงวิ่งให้บริการครอบคลุมเกือบทั้งประเทศ และในเมืองใหญ่ๆก็จะมีรถไฟใต้ดินให้บริการอีกด้วย สำหรับการเดินทางจากประเทศไทยเรา ก็มีหลายสายการบินให้บริการ 

แบ่งข้อมูลประเทศญี่ปุ่น ออกเป็นเรื่องๆ ดังด้านล่างนี้