ศาสนาในประเทศญี่ปุ่น

ศาสนาในประเทศญี่ปุ่น

ส่วนใหญ่ (เกินครึ่งของประชากร) แล้วคนญี่ปุ่นจะไม่นับถือศาสนาอะไรเลย โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ แต่ก็จะเห็นสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ที่เป็นศาสนาพุทธ และชินโตเป็นหลัก ตามสถานที่เที่ยวต่างๆ เพราะเป็นศาสนาที่เข้ามาในประเทศญี่ปุ่นเป็นอันดับแรกๆ นอกจากนี้ยังมีศาสนาคริสต์ที่เข้ามาในช่วงหลัง โดยทั่วไปคนญี่ปุ่นจะยอมรับเอาหลาย หลายๆศาสนามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต โดยมีการผสมผสานอย่างลงตัว ยกตัวอย่างเช่น วันหยุดต่างๆจะเห็นผู้คนมาไหว้พระ หรือไหว้เจ้าตามวัด และศาลเจ้าต่างๆ แต่เวลาแต่งงาน ก็จะไปจัดพิธีที่โบสถ์คริสต์ และมีการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสด้วย พอถึงวันตาย ก็ทำพิธีจัดงานศพแบบชาวพุทธ และบูชาบรรพบุรุษแบบขงจื้อ จึงจะเห็นได้ว่าคนญี่ปุ่นเอง ยอมรับศาสนาต่างๆ ผสมผสานเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตได้เป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตาม ตามวัดวาอาราม ก็ยังเห็นนักบวชอยู่บ้าง แต่ถ้าเป็นวัดเก่าแก่ ที่ทางประเทศญี่ปุ่นอนุรักษ์ไว้ ก็อาจจะไม่เห็นนักบวชแล้ว มีแต่ผู้ดูแลวัด และตามศาลเจ้าต่างๆก็จะมีการประกอบพิธีกรรม ตามงานเทศกาลต่างๆ ซึ่งก็มีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง แต่ละศาลเจ้าก็มีข้อแตกต่างกัน บางแห่งก็เป็นศาลเจ้าเพื่อโชคลาภ หรือบางแห่งก็เป็นศาลเจ้าเพื่อขอให้มีลูก หรือขอให้ลูกๆสุขภาพแข็งแรง เป็นต้น

japanese-religion