การเดินทางในญี่ปุ่น

การเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น

ปัจจุบัน นิยมเดินทางด้วยเครื่องบิน ซึ่งมีหลายสายการบินที่บินตรงสู่ประเทศญี่ปุ่น อาทิเช่น การบินไทย มีบินไปลงหลายเมืองหลักๆ และมีบินทุกวัน วันละหลายเที่ยวบิน, สายการบิน เจเปนแอร์ไลน์, สายการบิน นิปปอนแอร์เวย์ เป็นต้น ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.30 – 6 ชั่วโมง แล้วแต่เมือง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัททัวร์ (Sapporo, Tokyo, Osaka และ Fukuoka)

การเดินทางภายในประเทศญี่ปุ่น

การคมนาคมภายในประเทศญี่ปุ่น ถือได้ว่ามีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของโลก ไม่ว่าจะเป็นด้านความเร็ว ความปลอดภัย และการตรงต่อเวลา ขนาดรถประจำทางยังรักษาเวลาได้ดีมาก เวลาคาดเคลื่อนจากตารางเวลาไม่เกิน 1-2 นาที แต่ถ้าเป็นรถไฟความเร็วสูง ชินคันเซน หรือเรียกกันว่า รถไฟหัวกระสุน จะมีความตรงต่อเวลามาก เรียกได้ว่าผิดพลาดนับกันเป็นวินาทีเลยทีเดียว และปัจจุบันมีความเร็วเกือบ 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งจะวิ่งระหว่างเมืองใหญ่ๆ นอกจากนี้ก็จะมีรถไฟ JR วิ่งระหว่างเมือง หรือระหว่างสถานีใหญ่ๆ ด้วยเช่นกัน สำหรับในตัวเมืองก็จะมีรถไฟใต้ดินให้บริการ และมีสถานีรถไฟใต้ดิน เกือบจะทุกจุดเลยทีเดียวโดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆ เช่น โตเกียว โอซาก้า สำหรับตารางเดินรถ สามารถค้นหาได้ที่ >> http://www.hyperdia.com/ สะดวกสบาย และง่ายต่อการค้นหาเส้นทางเดินทางเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ก็ยังมีรถบัสประจำทางวิ่งในเมือง ระยะทางใกล้ๆอีกด้วย 

shinkansen

คำแนะนำ เนื่องจากค่ารถโดยสาร ที่ประเทศญี่ปุ่น จะมีราคาสูงมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ จึงได้มีบริการ บัตรโดยสารราคาพิเศษ สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เรียกกว่า JR Pass ซึ่งจะต้องทำการซื้อจากประเทศที่ตนอาศัยอยู่ ก่อนที่จะเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากในประเทศญี่ปุ่น จะไม่มี ตั๋ว JR Pass ขาย สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริษัททัวร์ญี่ปุ่น Let Go Japan และเมื่อเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น และต้องการเริ่มใช้งาน ก็ต้องไปทำการขึ้นตั๋วกับเจ้าหน้าที่ที่สถานีรถไฟ (ที่ไหนก็ได้) อีกครั้ง ก่อนเริ่มใช้งาน